หน้าแรก
โปรแกรมทัวร์
ห้องภาพ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ-สอบถาม
ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ท่องเที่ยวทั่วไทย
แม่ฮ่องสอน ปาย 4 วัน 3 คืน  ราคา 4,599 บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
แม่ฮ่องสอน -ปางอุ๋ง- ปาย - เชียงใหม่ 4 คืน 3 วัน

แม่ฮ่องสอน -ปางอุ๋ง- ปาย - เชียงใหม่ 4 คืน 3 วัน

วันที่ 1
2000 น.               ออกเดินทางจาก กทม. ใช้เส้นทางหมายเลข 2 นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-ลี้-ฮอด-แม่สะเรียง-ขุนยวม

วันที่ 2
0600    .              "ออบหลวง"แวะเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตากันหน่อย ออบหลวง-สวนสนบ่อแก้ว ระยะทาง 18.5 กม. ใช้เวลา 26 นาที
0700 - 0720       ชมธรรมชาติของทิวป่าสนที่"สวนสนบ่อแก้ว"
0815 - 0900       รับประทานอาหารเช้า(ต้มเลือดหมู,ข้าวต้ม,ก๊วยเตี๋ยว) สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล ระยะทาง 101 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 36 นาที 
0930 - 1030       ถ้ำแก้วโกมล ชมความสวยงามของผลึกแก้ว แคลไซด์หนึ่งใน(Unseen)ใน"ถ้ำแก้วโกมล"
– ทุ่งบัวตอง ระยะทาง 96.7 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 49 นาที  
1200 – 1300      รับประทานอาหาร (ภูจันทร์แดงรีสอร์ท)(อาหารชุด 6 อย่าง มื้อที่ 1)
1330 – 1420      ขึ้นชมความสวยงามของ"ทุ่งบัวตอง"ที่บานสะพรั่งทั้งภูเขานับพันไร่
ทุ่งบัวตอง – แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 65.2 กม. ใช้เวลา  1 ชม.32 นาที
1545 - 1620      ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า
1650 - 1730       ขึ้นชมความสวยงามของทิวทัศน์เมืองแม่ฮ่องสอนที่"วัดพระธาตุดอยกองมู"
พระธาตุดอยกองมู – บ้านรวมไทย(ปางอุ๋ง)ระยะทาง 36.4 กม. ใช้เวลา  1 ชม. 7 นาที
1830                   เข้าที่พักบ้านรวมไทย(บ้านลุงปาละ)
1900                   รับประทานอาหารร่วมกันกับบรรยากาศอันธรรมชาติ(อาหารชุด 6 อย่าง มื้อที่ 2)

 วันที่ 3
0600                    ชมความสวยงามยมเช้าของธรรมชาติ”ปางอุ๋ง”ชมความสวยงามของอ่างก็บน้ำและสวนสนยามเช้าที่เต็มไปด้วยหมอกอันสวยงาม
0800            .      รับประทานอาหารเช้าข้าวต้ม,พร้อมกาแฟสด ๆ จากบ้านลุงปาละ (มื้อที่ 3)
0930         .         ออกจากบ้านลุงปาละ
1000 - 1130      ไปชิมชาที่หมู่บ้านรักไทยพร้อมกับรับประทานอาหารยูนาน(มื้อที่ 4)
บ้านรักไทย – น้ำตกผาเสือ ระยะทาง 15.9 กม. ใช้เวลา 36 นาที
1200 - 1230       น้ำตกกระทบแผ่นหินลักษณะคล้ายแผ่นเสื่อปูลาด
1300 - 1345.     แวะพอกหน้าพอกตัวด้วยโคลนจากน้ำพุร้อนธรรมชาติที่
"ภูโคลนคันทรีคลับ" หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์
1400 –1445      ชมฟูงปลาพลวงศักดิ์สิทธิที่อาศัยอยู่ในถ้ำใต้ภูเขาที่"ถ้ำปลา"
ถ้ำปลา - วัดน้ำฮู  ระยะทาง 105 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 5 นาที
1630 - 1700.    "วัดน้ำฮู" พระคู่บ้าน อ.ปาย ที่มีน้ำไหลออกจากเศรียร
1715    .             เข้าที่พักแฟมิลี่ฮัท หรือเทียบเท่า
1800             .    เดินชมถนนนเดิน อ.ปาย ยามค่ำคืนและรับประทานอาหารตามสะดวก
ปาย – ห้วยน้ำดัง ระยะทาง  40 กม. ใช้เวลา 42 นาที

วันที่สี่
0500             .     ออกเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ "ห้วยน้ำดัง – ป่าแป๋ ระยะทาง 38.5 กม. ใช้เวลา 42 นาที
0730                   รับประทานอาหาร ณ จุดพักรถตามอัทธยาศัย
0900 - 1000.     ชม "น้ำพุร้อนปาแป้" โป่งเดือดป่าแป๋ – เชียงใหม่ ระยะทาง 75.3 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 52 นาที
1300                   รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวซอยฟ้าฮ้าม(มื้อที่ 6)
1400                   ชมเมืองโบราณที่ "เวียงกุมกาม"
1600                   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7)
1800                   ออกจากเชียงใหม่ – ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 871 กม. ใช้เวลา 13 ชม 21 นาที

วันที่ห้า
0600                   เดินทางถึง ฉะเชิงเทรา.

ส่วนประกอบทัวร์
1.รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D 10 ที่นั่ง
2.ค่าที่พัก 2 คืน(ปางอุ๋ง,ปาย)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ (ตามโปรแกรม)                                                                                       
4.ค่ารถขึ้นชมถ้ำแก้วโกมล
5. ค่าธรรมเนียมเข้าห้วยน้ำดัง                                                                                        
6.ค่าธรรมเนียมเข้าโป่งเดือดป่าแป๋
7.ค่ารถชมเวียงกุมกาม

อัตราค่าบริการ
 สำหรับ 10 ท่าน/คัน    ราคา/ท่าน       4,599   .-บาท
 สำหรับ  9 ท่าน/คัน     ราคา/ท่าน       4,799   .-บาท
 สำหรับ  8 ท่าน/คัน     ราคา/ท่าน       5,199   .-บาท

หมายเหตุ
***รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการเมื่อท่านเช่ารถเป็นรายวันและจองที่พักและ ่รับประทานอาหารเองในราคาเช่ารถวันละ 2,000.-บาท/วัน
 

*  สนใจติดต่อ คุณผกาวรรณ์
*  Mobile: 08-4388-7377,08-3044-2625 , 08-4939-3665
*  Fax.: 02-953-4066  E-mail : tourthai2553@gmail.com
*  เข้ามาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์ : www.lovetourthai.com

ฮอด-ออบหลวง  ระยะทาง  26.5 กม. ใช้เวลา 31 นาที
ออบหลวง-สวนสนบ่อแก้ว ระยะทาง  18.5 กม. ใช้เวลา 26 นาที
สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล ระยะทาง 101 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 36 นาที
ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งบัวตอง ระยะทาง 96.7 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 49 นาที
ทุ่งบัวตอง – แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 65.2 กม. ใช้เวลา  1 ชม.32 นาที
แม่ฮ่องสอน – กระเหรี่ยงคอยาว ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลา 30 นาที
กระเหรี่ยงฯ – วัดพระธาตุดอยกองมู ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 40 นาที
พระธาตุดอยกองมู – บ้านรวมไทย(ปางอุ๋ง)ระยะทาง 36.4 กม. ใช้เวลา  1 ชม. 7 นาที
บ้านรวมไทย – บ้านรักไทย ระยะทาง 11.8   กม. ใช้เวลา 27  นาที
บ้านรักไทย – น้ำตกผาเสือ ระยะทาง 15.9 กม. ใช้เวลา 36 นาที
น้ำตกผาเสือ – ถ้ำปลา ระยะทาง 19.7 กม. ใช้เวลา 45 นาที
ถ้ำปลา – ถ้ำน้ำลอด ระยะทาง 54.8 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 5 นาที
ถ้ำน้ำลอด – วัดน้ำฮูระยะทาง 50.6 กม.ใช้เวลา1 ชม. 4 นาที
ปาย – ห้วยน้ำดัง ระยะทาง  40 กม. ใช้เวลา 42 นาที
ห้วยน้ำดัง – ป่าแป๋ ระยะทาง 38.5 กม. ใช้เวลา 42 นาที
โป่งเดือดป่าแป๋ – เชียงใหม่ ระยะทาง 75.3 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 52 นาที
เชียงใหม่ – ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 871 กม. ใช้เวลา 13 ชม 21 นาที

 

 
 
 
 
 
 
คุณผกาวรรณ์ Mobile: 084-3887377,083-044-2625
Mobile: 084-939-3665
Fax.: 02-444-9807
E-mail : pakawankrn@gmail.com,tourthai2553@gmail.com, Line: leklovetourthai
 
www.lovetourthai.com
เลขที่ 6/544 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Mobile:084-388-7377, 092-464-8088 , 083-0442-625, : 081-989-2274 Fax: 02-953-4066
E-mail : lovetourthai2553@gmail.com