หน้าแรก
โปรแกรมทัวร์
ห้องภาพ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ-สอบถาม
ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ท่องเที่ยวทั่วไทย
โปรแกรมทีลอซูเสาร์-อาทิตย์  ราคา 3,500 บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน ฯลฯ นั่งรถกระบะสองแถวเข้าเขตรักษาพันธุ์ฯชมน้ำตกทีลอซู เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง กรุงเทพฯ(พักรีสอร์ท 1คืน)

โปรแกรมสัมผัสความงามแห่งธรรมชาติกับการล่องแพยาง และชมน้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน ฯลฯ นั่งรถกระบะสองแถวเข้าเขตรักษาพันธุ์ฯชมน้ำตกทีลอซู

เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง กรุงเทพฯ(พักรีสอร์ท 1คืน)   ไม่ต้องลางาน

วันแรก   (กรุงเทพ-เดินทางสู่อุ้มผาง)

1 9.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบแล้วออกเดินทางจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

วันที่สอง (อุ้มผาง-ล่องแพ-น้ำตกทีลอจอ-น้ำตกทีลอซู-โบสถ์ไม้สัก)

07.00 น. ถึงอุ้มผางเข้าสู่ที่พัก อุ้มผางริเวอร์ไซด์ ริมแม่น้ำอุ้มผาง
รับประทานอาหารเช้าแล้วพักผ่อนแบบสบายๆในยามเช้า ก่อนไปล่องเรือยางในช่วงสาย ๆ
รับประทานกลางวัน(ข้าวกล่อง) ชมบรรยากาศและธรรมชาติของสายน้ำแม่น้ำแม่กลอง ชมไม้ไผ่ป่าและป่าเบญจพรรณ น้ำตกสายฝน หรือน้ำตกทีลอจ่อ แวะเล่นน้ำอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนธรรมชาติก่อนที่จะขึ้นจากเรือที่ผาเลือด รถกระบะท้องถิ่นท่องธรรมชาติสู่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเพื่อไปชมน้ำตกทีลอซู ชมผืนป่าตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งป่าไผ่และป่าสักทองธรรมชาติ เดินเท้าถึงน้ำตกทีลอซู ที่ยิ่งใหญ่งดงาม เชิญพักเล่นน้ำถ่ายภาพตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับด้วยรถกระบะ ขากลับแวะชมโบสถ์เก่า น้ำดั้น ตามแต่เวลาอำนวย แวะซื้อของฝากในอำเภออุ้มผาง

17.00 น. กลับถึงที่พัก เล่นน้ำในลำธารอุ้มผางใสสะอาดหน้าบ้านพัก และรับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่สาม (อุ้มผาง-น้ำตกผาเจริญ-ตลาดริมเมย-แม่สอด-กรุงเทพฯ)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า แล้วเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด ขากลับแวะน้ำตกพาเจริญ
รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) แวะช็อปปิ้งตลาดริมเมย ดอยมูเซอ แล้วมุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น
ที่นครสวรรค์ตามอัธยาศัย

ราคาทัวร์ (กรุ๊ปเหมา)
จำนวนผู้เดินทาง 6 ท่าน  8 ท่าน 10 ท่าน  เด็ก 3-5 ขวบ
ราคาท่านละ 4,000 3,700 3,500 ครึ่งราคา

ราคานี้รวม
1. ค่าพาหนะตลอดเส้นทาง 2. ค่าล่องแพยาง 3. ที่พัก 1คืน
4. อาหารตามโปรแกรม 6 มื้อ 5. ค่าเข้าชมน้ำตกทีลอซูพร้อมมัคคุเทศก์นำทาง
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสองแสนบาท
7. เดินทางด้วยรถตู้รุ่นใหม่ D4D VIP 10 ที่นั่ง
8. ราคานี้ ยกเว้นช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง

สนใจติดต่อ คุณ ผกาวรรณ์  084-388-7377,084-939-3665   www.lovetourthai.com
Email:  tourthai2553@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
คุณผกาวรรณ์ Mobile: 084-3887377,083-044-2625
Mobile: 084-939-3665
Fax.: 02-444-9807
E-mail : pakawankrn@gmail.com,tourthai2553@gmail.com, Line: leklovetourthai
 
www.lovetourthai.com
เลขที่ 6/544 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Mobile:084-388-7377, 092-464-8088 , 083-0442-625, : 081-989-2274 Fax: 02-953-4066
E-mail : lovetourthai2553@gmail.com