หน้าแรก
โปรแกรมทัวร์
ห้องภาพ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ-สอบถาม
ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ท่องเที่ยวทั่วไทย
ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอยุธยา  ราคา 3,300 บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนันเชิง วัดศรีมหาธาตุ วัดราชประดิษฐาน วัดธรรมมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดมงคลบพิตร วัดกษัตรตราธิราช วัดท่าการ้อง

order abortion pill philippines

abortion pill philippines

buy abortion pill online

abortion pill online

abortion pill online philippines

abortion pill philippines

buy accutane online

buy accutane pills

amitriptyline without prescription

amitriptyline online sharpcoders.org amitriptyline for back pain

buy sertraline 50mg

sertraline purchase

abortion pill philippines

order abortion pill philippines xn--sorpendlerklub-sqb.dk abortion in philippines

abortion pill online

abortion pill online usa

buy naltrexone online india

where can i buy low dose naltrexone online buy low dose naltrexone canada

amitriptyline 25mg

buy amitriptyline online read buy amitriptyline uk

abortion pill online philippines

order abortion pill philippines crossbordercapital.com abortion pill online philippines

buy naltrexone without prescription

naltrexone buy online canada blog.tpmco.com buy naltrexone online cheap

buy naltrexone online india

buy naltrexone

abortion pill over the counter in usa

abortion pill online usa

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอยุธยา 
0700 ออกเดินทางจาก กทม.
0820-0900 วัดใหญ่ชัยมงคล(1)มหามงคลด้านซ้ายมงคลเมตตามหานิยม พระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนี้ได้แก่ พระนอนขนาดใหญ่ซึ่งสร้างสมัยสมเด็จพระนเรศวร
0915 -1020 วัดพนันเชิง(2)มหามงคลด้านการค้า พาณิชย์รุ่งเรือง ความสำเร็จในงาน ไหว้พระพุทธรูปปางมารวิชัยลงรักปิดทอง มีขนาดหน้าตัก 14.10 เมตร และสูง 19 เมตร ฝีมือปั้นงดงามมาก อาจนับว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้น
1030-1115 วัดศรีมหาธาตุ(3)วัดนี้สร้างสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระรามเมศวรโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์เมื่อ พ.ศ. 1927
1120-1150  วัดราชประดิษฐาน(4)เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ริมปากคลองประตูข้าวเปลือกฝั่งตะวันตกภายในกำแพงพระนครแต่จะสร้างในสมัยใดใครสร้างไม่ปรากฏหลักฐานและมีชื่อว่า“วัดราชประดิษฐาน” แต่เดิมมาจนถึงวันนี้
1200-1300  รับประทานอาหาร
1315-1400 วัดธรรมมิกราช(5)เมตตามหานิยมคุ้มครองโรคภัยอันตรายเป็นวัดสงฆ์มหานิกายเดิมชื่อวัดมุขราช ที่วิหารหลวงแห่งนี้เยเป็นที่ประดิษฐ์ของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยอู่ทอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปกรนำไปไว้ที่ พิพิทธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาด้านทิศเหนือของพระเจดีย์สิงห์ล้อม 52 ตัว ที่แตกต่างไปจากเจดีย์ช้างล้อม พระพุทธไสยาสน์มีความยาว 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ
1410-1445 วัดหน้าพระเมรุ(6)มหามงคลความเจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยมชื่อเดิมว่า“วัดเมรุราชิการาม”เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผา
1500-1545 วัดมงคลบพิตร(7)ศฺริมงคลทุกด้าน พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรและสูง 12.45 เมตรเป็นมรดกโลก
1600-1630  วัดกษัตรตราธิราช(8)เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระปรางค์ใหญ่เป็นประธานหลัก
1640-1715 วัดท่าการ้อง(9)ไหว้หลวงพ่อยิ้มและชมห้องน้ำติดแอร์
1900  ถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

ราคา 3,300.-บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
ราคา 3,600.-บาท/คัน(14 ที่นั่ง)

 ติดต่อ คุณ ผกาวรรณ์   โทร  08-4388-7377, 08-3044-2625 ,084-939-3665

ส่วนประกอบรายการทัวร์

     - รถตู้  TOYOTA COMMUTER D4D พร้อมน้ำมัน
     - เอกสารแนะนำสถานที่

หมายเหตุ 
     - อาหารกลางวัน (150.-บาท/ท่าน)หรือจะรับประทานอาหารตามสั่ง)   กรุณาสั่งจองล่วงหน้า              
    
- สถานที่และเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  และตรงเวลาตามที่นัดหมายจะได้ไปได้ครบตามโปรแกรม

 
       โอกาส ต่อไปหวังว่าคงได้รับใช้ทุกท่านอีก  
 

“ขอบคุณที่ใช้บริการ”

 

 
 
 
 
 
 
คุณผกาวรรณ์ Mobile: 084-3887377,083-044-2625
Mobile: 084-939-3665
Fax.: 02-444-9807
E-mail : pakawankrn@gmail.com,tourthai2553@gmail.com, Line: leklovetourthai
 
www.lovetourthai.com
เลขที่ 6/544 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Mobile:084-388-7377, 092-464-8088 , 083-0442-625, : 081-989-2274 Fax: 02-953-4066
E-mail : lovetourthai2553@gmail.com