หน้าแรก
โปรแกรมทัวร์
ห้องภาพ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ-สอบถาม
ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ท่องเที่ยวทั่วไทย
ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอยุธยา  ราคา 3,300 บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนันเชิง วัดศรีมหาธาตุ วัดราชประดิษฐาน วัดธรรมมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดมงคลบพิตร วัดกษัตรตราธิราช วัดท่าการ้อง

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอยุธยา 
0700 ออกเดินทางจาก กทม.
0820-0900 วัดใหญ่ชัยมงคล(1)มหามงคลด้านซ้ายมงคลเมตตามหานิยม พระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนี้ได้แก่ พระนอนขนาดใหญ่ซึ่งสร้างสมัยสมเด็จพระนเรศวร
0915 -1020 วัดพนันเชิง(2)มหามงคลด้านการค้า พาณิชย์รุ่งเรือง ความสำเร็จในงาน ไหว้พระพุทธรูปปางมารวิชัยลงรักปิดทอง มีขนาดหน้าตัก 14.10 เมตร และสูง 19 เมตร ฝีมือปั้นงดงามมาก อาจนับว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้น
1030-1115 วัดศรีมหาธาตุ(3)วัดนี้สร้างสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระรามเมศวรโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์เมื่อ พ.ศ. 1927
1120-1150  วัดราชประดิษฐาน(4)เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ริมปากคลองประตูข้าวเปลือกฝั่งตะวันตกภายในกำแพงพระนครแต่จะสร้างในสมัยใดใครสร้างไม่ปรากฏหลักฐานและมีชื่อว่า“วัดราชประดิษฐาน” แต่เดิมมาจนถึงวันนี้
1200-1300  รับประทานอาหาร
1315-1400 วัดธรรมมิกราช(5)เมตตามหานิยมคุ้มครองโรคภัยอันตรายเป็นวัดสงฆ์มหานิกายเดิมชื่อวัดมุขราช ที่วิหารหลวงแห่งนี้เยเป็นที่ประดิษฐ์ของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยอู่ทอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปกรนำไปไว้ที่ พิพิทธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาด้านทิศเหนือของพระเจดีย์สิงห์ล้อม 52 ตัว ที่แตกต่างไปจากเจดีย์ช้างล้อม พระพุทธไสยาสน์มีความยาว 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ
1410-1445 วัดหน้าพระเมรุ(6)มหามงคลความเจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยมชื่อเดิมว่า“วัดเมรุราชิการาม”เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผา
1500-1545 วัดมงคลบพิตร(7)ศฺริมงคลทุกด้าน พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรและสูง 12.45 เมตรเป็นมรดกโลก
1600-1630  วัดกษัตรตราธิราช(8)เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระปรางค์ใหญ่เป็นประธานหลัก
1640-1715 วัดท่าการ้อง(9)ไหว้หลวงพ่อยิ้มและชมห้องน้ำติดแอร์
1900  ถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

ราคา 3,300.-บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
ราคา 3,600.-บาท/คัน(14 ที่นั่ง)

 ติดต่อ คุณ ผกาวรรณ์   โทร  08-4388-7377, 08-3044-2625 ,084-939-3665

ส่วนประกอบรายการทัวร์

     - รถตู้  TOYOTA COMMUTER D4D พร้อมน้ำมัน
     - เอกสารแนะนำสถานที่

หมายเหตุ 
     - อาหารกลางวัน (150.-บาท/ท่าน)หรือจะรับประทานอาหารตามสั่ง)   กรุณาสั่งจองล่วงหน้า              
    
- สถานที่และเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  และตรงเวลาตามที่นัดหมายจะได้ไปได้ครบตามโปรแกรม

 
       โอกาส ต่อไปหวังว่าคงได้รับใช้ทุกท่านอีก  
 

“ขอบคุณที่ใช้บริการ”

 

 
 
 
 
 
 
คุณผกาวรรณ์ Mobile: 084-3887377,083-044-2625
Mobile: 084-939-3665
Fax.: 02-444-9807
E-mail : pakawankrn@gmail.com,tourthai2553@gmail.com, Line: leklovetourthai
 
www.lovetourthai.com
เลขที่ 6/544 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Mobile:084-388-7377, 092-464-8088 , 083-0442-625, : 081-989-2274 Fax: 02-953-4066
E-mail : lovetourthai2553@gmail.com