หน้าแรก
โปรแกรมทัวร์
ห้องภาพ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ-สอบถาม
ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ท่องเที่ยวทั่วไทย
ไหว้พระ 9 วัด แม่กลอง  ราคา 3,500 บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
วัดเพชรสมุทร วัดช่องลม วัดบางกะพ้อม วัดจุฬามณี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดบางแคใหญ่ วัดบางแคน้อย วัดบางกุ้ง วัดอัมพวันเจติการาม

ไหว้พระ 9 วัด แม่กลอง,ตลาดน้ำอัมพวา

0700              ออกเดินทางจาก กทม.
0800-0900   วัดเพชรสมุทร นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพี่น้องกับหลวงพ่อโสธร และชมตลาดหุบร่ม หรือที่ชาวบ้าน
                       เรียกกันว่าตลาดเสี่ยงตาย
0910 -0940  วัดช่องลม นมัสการหลวงพ่อบ่าย และชมเจดีย์หอยโบราณ
0945-1015   วัดบางกะพ้อม นมัสการหลวงพ่อคงอาจารย์ของหลวงพ่อเนื่องเกจิอาจารย์ดัง และกราบพระพุทธบาทในวิหารแบบจีน
1030-1100   วัดจุฬามณี นมัสการศพหลวงพ่อเนื่องเกจิอาจารย์ดังแห่งสมุทรสงคราม บนศาลาไม้สักทองลงรักษ์ปิดทองอันสวยงาม 1115-1215   รับประทานอาหาร(ร้านเรือนลออ)
1230-1300   วัดภุมรินทร์กุฎีทอง นมัสการขอพรพระปลัดทิม อดีตเคยให้การถวายคำทำนายแก่ ร.2 และชมกุฏิไม้สักทองโบราณ
1310-1350   วัดบางแคใหญ่ นมัสการพระประทานในวิหาร แล้วชมภาพเขียนโบราณที่เขียนด้วยช๊อกบนผาผนังไม้สักสมัย ร.2 บน
                        กุฏิ
1400-1430   วัดบางแคน้อย นมัสการหุ่นขี้ผึ่งหลวงพ่อโตและหลวงปู่ทวดบนกุฏิไม้สักแล้วชมความสวยงามของโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้
                        กระดานเพียง 7แผ่น และการแกะสลักไม้อันงดงามของช่างเพชรบุรี 
1440-1515   วัดบางกุ้ง กราบหลวงพ่อนิลในวิหารที่ปกคลุมด้วยต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
1530-1700   วัดอัมพวันเจติการามไหว้พระในวิหารแล้วเดินชมตลาดน้ำอัมพวา จับจ่ายซื้อของฝากกันตามสบาย
1700              เดินทางกลับ(แวะซื้อปลาทูนึ่งสดๆร้านแม่กิมไล้)
1900              ถึง กทม.โดย สวัสดิภาพ

ราคา 3,500 .-บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
ราคา 3,800.-บาท(14 ที่นั่ง)


ติดต่อ คุณ ผกาวรรณ์  
โทร  08-4388-7377, 08-3044-2625 , 084-939-3665


ส่วนประกอบรายการทัวร์
     - รถตู้  TOYOTA COMMUTER D4D พร้อมน้ำมัน
     - เอกสารแนะนำสถานที่
หมายเหตุ 
     - อาหารกลางวัน (120.-บาท/ท่าน)หรือจะรับประทานอาหารตามสั่ง)   กรุณาสั่งจองล่วงหน้า              
     - สถานที่และเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  และตรงเวลาตามที่นัดหมายจะได้ไปได้ครบตามโปรแกรม

โอกาสต่อไปหวังว่าคงได้รับใช้ทุกท่านอีก 
ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำในวันนี้จงส่งผลให้ทุกท่านจงประสพสุขตลอดกาลนานเทอญ
“ขอบคุณที่ใช้บริการ”

 

 
 
 
 
 
 
คุณผกาวรรณ์ Mobile: 084-3887377,083-044-2625
Mobile: 084-939-3665
Fax.: 02-444-9807
E-mail : pakawankrn@gmail.com,tourthai2553@gmail.com, Line: leklovetourthai
 
www.lovetourthai.com
เลขที่ 6/544 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Mobile:084-388-7377, 092-464-8088 , 083-0442-625, : 081-989-2274 Fax: 02-953-4066
E-mail : lovetourthai2553@gmail.com